UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ

Szczegółowy opis etapów:

 1. Prace ziemne:
  – Wyznaczenie linii granicy nawierzchni i jej spadków.
  – Wytyczenie obrysu nawierzchni za pomocą kołków i sznurka.
  – Niwelacja terenu z uwzględnieniem spadków i zagęszczenie podłoża.
  – Usunięcie humusu i warstwy ziemi rodzimej o odpowiedniej grubości (zależnie od rodzaju nawierzchni, przewidywanego obciążenia, typu podbudowy i
  grubości kostki).
  – Wykonanie korytowania – wyrównanie dna wykopu i ukształtowanie spadków.
  – Zagęszczenie dna wykopu przy użyciu wibratora lub walca.
  – Wykonanie instalacji odwodnieniowej (opcjonalnie) – montaż rur drenarskich i studzienek rewizyjnych.
 2. Podbudowa:
  – Użycie geowłókniny między warstwami podbudowy (opcjonalnie) – stabilizuje podbudowę i zapobiega mieszaniu się warstw.
  – Wybór odpowiedniego materiału (kruszywo, tłuczeń, chudy beton) w zależności od obciążenia i warunków gruntowych.
  – Ułożenie i zagęszczenie podbudowy warstwami (grubość 10-40 cm).
  – Wyrównanie powierzchni podbudowy i sprawdzenie spadków.
 3. Podsypka:
  – Ułożenie podsypki np. z żwiru o frakcji 2-8 mm (grubość 3-5 cm).
  – Wyrównanie podsypki i dokładne sprawdzenie spadków.
 4. Układanie kostki brukowej:
  – Rozpoczęcie od krawędzi i układanie kostki z różnych palet w celu zróżnicowania kolorystyki.
 5. Zagęszczanie:
  – Zagęszczanie kostki brukowej lekką zagęszczarką w kierunku od brzegów do środka.
  – Dokładne zagęszczenie całej powierzchni nawierzchni, zwracając szczególną uwagę na krawędzie i narożniki.
 6. Użytkowanie:
  – Po ułożeniu i zagęszczeniu kostki brukowej nawierzchnia jest gotowa do użytkowania.
  – Regularne czyszczenie i konserwacja nawierzchni kostki brukowej przedłuży jej żywotność.
Scroll to Top